Verder na scheiding

 

Weet je wat ik jullie wens?

Dat er weer een jullie is. Voor jezelf, voor de kinderen en voor de mensen om jullie heen die van jullie houden. En nee, dan bedoel ik niet een jullie als in een liefdesrelatie. Jullie zijn immers niet voor niets uit elkaar. Maar hoe fijn zou het zijn dat er weer iets van verbinding is, dat jullie op een prettige manier met elkaar kunnen praten en dat de kinderen het ongehinderd fijn hebben bij jullie beiden binnen jullie nieuwe (al dan niet samengestelde) gezinssituaties?

Heb ik je interesse gewekt?

Mooi!

Want mijn aanbod op dit vlak is uniek!

De basis vanuit mijn jarenlange ervaring in het werken met ouders in conflictscheidingen en hun kinderen (oa als orthopedagoog en mediator) en mijn ervaring als rouw- en verliesdeskundige heb ik aangevuld met de opleiding tot SCHIP-behandelaar. Je merkt misschien al dat deze ogenschijnlijk uiteenlopende werkvelden aan elkaar zijn verbonden. Op deze manier is een in mijn ogen ideale mix ontstaan om jullie verder te helpen. Ik ga het je uitleggen.

Het aanbod

Het aanbod is erop gericht te onderzoeken wat er nodig is om jullie ouderschap na de scheiding opnieuw in te vullen. We onderzoeken samen waar het zwaartepunt ligt: op de rouw bij één van jullie beiden, op de rouw van jullie beiden over het verloren gaan van de relatie en hoe dat jullie ouderschap in de weg staat en / of op het opnieuw vormgeven van jullie ouderschap.

Een unieke mix

Alle drie deze onderdelen kunnen aan bod komen binnen het traject bij Rouw onder je dak. Elk traject zal een unieke mix zijn van onderdelen, helemaal op jullie situatie toegespitst.

Ex-partners en collega-ouders

Jullie zijn elkaar en jullie gezin zoals het was verloren. Daar moet aandacht voor zijn. Wat vond je leuk aan elkaar toen je elkaar ontmoetten, waar is het begonnen te schuiven tussen jullie, waar zijn jullie elkaar kwijt geraakt? Als je daar naar teruggaat, kun je vervolgens je partnerrelatie goed afsluiten. Kun je je partnerrelatie goed afsluiten, dan kun je samen verder als collega-ouders. Hoe je dat kunt invullen, vraagt soms ook de nodige aandacht.

Conflict en verlies ligt dicht bijelkaar

Want zeg nou zelf, zo gemakkelijk gaat het niet altijd nu jullie gescheiden zijn. Ja, een aantal dingen zullen zijn opgelost, daar heb je geen last meer van nu jullie niet meer samen zijn. Aan de andere kant zullen er ook dingen zijn die je mist. Dat had je misschien niet verwacht van te voren, ook als jij degene was die de scheiding wilde. Om over de kinderen nog maar te zwijgen. Want kinderen zouden zo flexibel zijn, toch? Nou, dat is toch helaas niet altijd waar, he? Ook al doe je nog zo je best, die venijnige opmerking over de andere ouder is soms je mond al uit voordat je er erg in hebt.

Naast de boosheid, de teleurstelling en frustratie, is er ook verdriet om dat verlies. Scheiden is rouwen. Met dat je gaat scheiden verandert er zoveel. Een scheiding kan je veel opleveren, zoals ruimte voor jezelf, nieuwe kansen, vrijheid, verlost zijn van de ruzies en juist meer ademruimte. Daarnaast levert een scheiding ook verliezen op: je toekomstbeeld valt in duigen bijvoorbeeld, je mist je maatje, de kinderen verliezen hun thuis, financieel lever je in, je leidt gezichtsverlies, je schaamt je. En zo zal jij voor zowel wat het je oplevert als wat je verliest nog meer punten kunnen noemen.

Samengesteld gezin

Misschien heb je inmiddels een nieuwe partner getroffen. Of jouw ex-partner heeft een nieuwe relatie. Deze verandering in jullie situatie zal de verhoudingen en het al dan niet gevonden evenwicht onder druk zetten. Met de komst van een nieuwe partner is het voor een kind weer even extra duidelijk dat papa en mama écht niet meer samen zullen komen. Dat besef kan opnieuw een verlieservaring zijn waar aandacht voor moet zijn. En wat betekent de komst van een nieuwe parter voor de band tussen jouw en jouw ex-partner? En zo zijn er nog wel meer vragen die zullen rijzen in deze nieuwe situatie.

Je merkt waarschijnlijk al: zo gemakkelijk als het soms lijkt en je zou willen dat het is, omdat je zo verliefd bent, is het niet. Het is belangrijk om stil te staan wat het vormen van een samengesteld gezin voor alle betrokkenen betekent. En alle betrokkenen, dat zijn er best wat: de kinderen, papa en mama, de nieuwe partner(s), stiefbroers- en zussen, opa’s en oma’s en stiefopa’s en oma’s en eventuele kinderen uit je (jullie) nieuwe relatie(s). Misschien kun je er zelfs nog meer bedenken.

Ook bij het vormen van een samengesteld gezin kan ik helpen. Ik kan jullie helpen bij het zicht krijgen op de emoties die spelen, de verwachtingen die jullie allemaal hebben en bij hoe jullie samengestelde gezin te vormen. Het uitenidelijke doel hierbij is dat jullie allemaal uit de voeten kunnen met de nieuwe situatie en jullie je allemaal op jullie gemak voelen binnen de nieuwe gezinssystemen.

Zoals gezegd verbind ik met mijn aanbod diverse onderdelen aan elkaar, wat het een uniek aanbod maakt. Er is zowel aandacht voor het conflict dat tot verlies kan leiden, als voor het verlies dat op haar beurt tot een conflict kan leiden.

We gaan samen op zoek naar waar voor jullie de basis ligt, waar de nadruk op ligt, om van daaruit weer op te bouwen. We zullen werken aan het zodanig afronden van jullie partnerschap dan jullie op een constructieve, positieve manier verder kunnen als collega-ouders.

Lees via de knoppen hieronder meer over de mogelijke onderdelen van dit unieke aanbod.

Contact

Neem gerust contact met me op voor meer informatie of een vrijblijvende, kosteloze kennismaking.

Je vindt mijn gegevens onder contact.

Na de kennismaking kun je bepalen of je al dan niet een traject bij Rouw onder je dak wilt starten.

 

Visie, missie en werkwijze

Wil je meer lezen over mijn visie en missie, klik dan hier.

Klik hier voor meer informatie over mijn werkwijze.

 

Aanbod

Verdriet bestaat omdat het liefde was.

Willy de Lang

Rouw onder je dak

Citroenvlinder 5

8607 HX Sneek

06 - 416 857 73

willy@rouwonderjedak.nl

rek. nr. NL22 RABO 0346 233 690

KvK 75956535

BTW NL003024206831

Pin It on Pinterest