De SCHIP-aanpak

 

Ga je scheiden?

Wil je dat je kinderen hier zo weinig mogelijk last van hebben?

Wil je verder met je ex-partner als partners in ouderschap?

 

Dan is de SCHIP-aanpak geknipt voor jullie!

Het doel van de SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak is erop gericht conflictescalatie bij ex-partners (jullie dus) te voorkomen of om te buigen en jullie te helpen bij de overgang naar het samen invullen van het ouderschap.

De SCHIP-aanpak is vernieuwend, omdat deze niet alleen gericht is op conflicthantering, maar juist ook op verlieshantering. Aandacht voor zowel verlies als conflict na de scheiding helpt ex-partners hun scheiding te verwerken en afscheid te nemen van hun partnerrelatie. Dit biedt hen nieuwe mogelijkheden om als partners in gezamenlijk ouderschap verder te gaan.

Tijdens de SCHIP-aanpak doorlopen de ex-partners in vijf fasen het postrelationele rouwtraject. Er ontstaat erkenning voor wederzijdse pijnpunten en herstel van vertrouwen met als uiteindelijke doel een nieuwe verbinding als ‘partners in ouderschap’.

Niet loslaten, maar een nieuwe verbinding aangaan.

De kinderen worden geheel buiten de aanpak gehouden.

Wanneer inzetten?

De SCHIP-aanpak kan ingezet worden voorafgaand aan, tijdens en na de scheiding.

Scheiden betekent rouwen. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk.

Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.
De SCHIP-aanpak brengt daar verandering in met een heldere, pragmatische aanpak voor post-relationele rouw. Gezamenlijk doorlopen de ex-partners de vijf fasen van de SCHIP-aanpak met als doel een nieuwe verbinding aan te gaan als partners in ouderschap.

De vijf fasen

SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap:

 

Samenkomen

De wederzijdse verwachtingen en teleurstellingen worden uitgesproken en gehoord.

Conflict- en verliesverheldering

De verliezen en conflicten worden besproken aan de hand van specifieke modellen.

Helpend horen

In deze fase staat het kijken naar jezelf en luisteren naar de ander centraal.

Integratie

Aandacht voor erkenning van de eigen rouw en de rouw van de partner. Dit wordt besproken en geborgd.

Partners in ouderschap

Als ex-partners invulling geven aan het gezamenlijk ouderschap en hoe samen verder te gaan als partners in ouderschap.

Een nieuwe verbinding voor een nieuwe situatie

Ooit zijn jullie vol goede moed aan jullie relatie begonnen. Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte- en dieptepunten in het leven van de kinderen en van elkaar gaat tegenkomen.

Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen.

De inzet van de SCHIP-aanpak kan hierbij helpen.

Het volgen van het SCHIP-traject vergt tijd, energie en motivatie om het te laten slagen en het vergroot de kans op een gelukkiger toekomst voor beide ex-partners. Vele koppels zijn jullie voorgegaan en zijn nu goede partners in ouderschap.

 

De kern van de SCHIP-aanpak

– reconstructie van de reden van de misgelopen relatie

– elkaar niet loslaten maar opnieuw verbinden als ouders in partnerschap

– gezamenlijk rouwen om de verloren relatie

– aandacht voor het verlies (onder het conflict)

– aandacht voor herstel van vertrouwen

 

Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking met deze succesvolle aanpak.

Kijk ook op www.schipaanpak.nl voor meer informatie over de SCHIP-aanpak.

 

Via onderstaande link kun je een e-book over de SCHIP-aanpak downloaden.

https://www.schipaanpak.nl/achtergrond/aanvraag-ebook/

Contact

Neem gerust contact met me op voor meer informatie of een vrijblijvende, kosteloze kennismaking.

Je vindt mijn gegevens onder contact.

Na de kennismaking kun je bepalen of je al dan niet een traject bij Rouw onder je dak wilt starten.

 

Visie, missie en werkwijze

Wil je meer lezen over mijn visie en missie, klik dan hier.

Klik hier voor meer informatie over mijn werkwijze.

 

Aanbod

Verdriet bestaat omdat het liefde was.

Willy de Lang

Rouw onder je dak

Citroenvlinder 5

8607 HX Sneek

06 - 416 857 73

willy@rouwonderjedak.nl

rek. nr. NL22 RABO 0346 233 690

KvK 75956535

BTW NL003024206831

Pin It on Pinterest